Tekster å krangle med

Noen av Sæterbakkens tekster er helt på grensen av hva man tåler å tenke.