Tamme barnedikt

Etablerte lyrikere skriver for barn, men med liten nærhet til deres hverdagsliv.