Tolket sørlendingen – vant 50.000

Med sin enkle og vakre tolkning av sørlendingen vant disse studentene Sørnorsk filmsenters minuttfilmkonkurranse.