• LENGSEL: Kortfilmen "Livet utenfor" handler om et eldre ektepar som lengter etter det livet ungdommene i naboleiligheten lever. Anneke von der Lippe og Lars Sørbø spiller ekteparet, som her sliter med å sove grunnet en fest hos ungdommene. Bildet er hentet fra filmen. FOTO: Vegard Landsverk

"Livet utenfor" på kortfilmsamling

Den sørlandsproduserte kortfilmen "Livet utenfor" er en av 24 titler på kortfilmsamlingen "Norsk kort 013".