11 milliarder dollar til WoW & Co.

Finanskrise, du liksom! Jo, dårligere tidene blir dess mer spiller vi — online.