Vil ha Nord-Europas fremste skulpturpark

Linda Voreland skyr ikke store visjoner. Nå jobber Agder Kunstnersenter for å gi Kristiansand en monumentalkunstpark i verdensklasse.