• RISIKOSPORT: - Opera er helt vidunderlig når alt klaffer, men én dårlig sanger er nok for å ødelegge en hel forestilling. Det er en risikosport, dette, sier Frøydis Emilie Lind. FOTO: Anette Os

«Opera tar opp eksistensielle ting»

Frøydis Emilie Lind kutter Tryllefløyten til blods for å få et bredere operapublikum. Det måtte bli brutalt.