Forfatter og forlagsredaktør Maja Hagen Torjussen fra Kristiansand har skrevet en roman som ikke er så veldig lett tilgjengelig. Forfatter og forlagsredaktør Maja Hagen Torjussen fra Kristiansand har skrevet en roman som ikke er så veldig lett tilgjengelig. Foto: Missing Lid

Vrien og dristig debut