• OPNINGSTALA: Kulturministeren er ein av dei synlegaste nynorskbrukarane i landet, og opna Språkåret 2013 med eit litterært prega innlegg. FOTO: Jon Anders Skau

Kulturministeren opna Språkåret 2013

Kulturminister Hadia Tajik opna Språkåret 2013 i Kilden i Kristiansand. Ho er med i ei regjering som kan kome til å svekke sidemålsopplæringa.