Hengte opp uvanlig kunstverk i krana ved siloen

foto