– Med base i London har fondsforvalter Nicolai Tangen samlet norsk og nordisk kunst i 25 år. Hans ønske om å donere samlingen til Kristiansand vekker kraftig motbør. - Det er fantastisk bra å bo i et land med ytringsfrihet der du kan si hva du vil, og folk er i sin fulle rett til å være motstandere av Kunstsilo, sier han. – Med base i London har fondsforvalter Nicolai Tangen samlet norsk og nordisk kunst i 25 år. Hans ønske om å donere samlingen til Kristiansand vekker kraftig motbør. - Det er fantastisk bra å bo i et land med ytringsfrihet der du kan si hva du vil, og folk er i sin fulle rett til å være motstandere av Kunstsilo, sier han. Foto: Kjartan Bjelland

– Jeg skal gi bort min kunstsamling. Jeg håper den havner i Kristiansand