• Dette er de rundt 70 som fikk plass i hovedlokalet. De øvrige 30 måtte se Frida Forsgrens foredrag på skjerm i foajeen. FOTO: Torgeir Eikeland

Kom for å se Tangens kunst

Nicolai Tangen har samlet på kunsten som var uglesett av nazistene. Dette fortalte Frida Forsgren til 100 publikummere på SKMU onsdag.