«Vi lever i en mørk tid. Det må gjenspeiles i sangene mine.»