• Randi Haukom, her ved en tidligere anledning, ønsker å hjelpe de frivillige organisasjonene som taper penger på Odderøya Live-konkursen. FOTO: Sondre Steen Holvik

Vil hjelpe Odderøya Live-taperne

Randi Haukom vil foreslå i kulturstyret neste uke at det bevilges 55.000 kroner til de frivillige organisasjonene som står igjen med ingenting etter Odderøya Live-konkursen.