Varm velkomst for Annie Lilia Berge Strand fra Kristiansand