• «Siden en gutt kan adoptere en hund, burde også en hund kunne få adoptere en gutt» sa dommeren som lot Mr. Peabody adoptere lille Sherman. FOTO: Fox Film

Tilbake til fortiden