Varige opplevelser

— Vi ønsker å skape kunst som kan gi byens innbyggere en identifikasjon og stolthet som varer ut over øyeblikket, sier Linda Voreland.