• LITTERÆRT PERSPEKTIV: Bestefaren til Ulla Schildts mann håndskrev en kopi av forsidene på bøkene han leste, og tilføyde sine egne kommentarer. Kunstneren har montert dem i rammer og kaller verket "19. mai 2011". Det er datoen Amazon solgte flere e-bøker enn papirbøker. FOTO: Tore André Baardsen

Fortellinger om alt som forsvant

Når en forfatter lager kunstutstilling, er det så mange historier som skal fortelles at de like godt samles i en egen bok.