• MISTER STØTTE: Ynglingeforeningens Musikkorps er ett av de sju voksenkorpsene i Kristiansand kommune som nå risikerer å miste økonomisk støtte. Her fra Ynglingeforeningens Musikkorps jubileumskonsert sist sommer i Kilden, der de feiret sine 120 år som korps. FOTO: Kristin Ellefsen

Voksenkorpsene føler seg forbigått

Kristiansands voksenkorps har kontaktet bystyrepartienes gruppemøter. De ønsker å få omgjort kulturstyrets vedtak om å kutte støtte til voksenkorps.