Utenomrettslig forlik om revejakta-logo

Produsentene av filmen «Den siste revejakta» og Cappelen, som ga ut boka, beklager at logoen som er brukt, er til forveksling lik revelogoen til Asbjørnsen tobakksfabrikk.