• Thom Hell skal være med å markere muligheten for å sende en masse elektrisitet fram og tilbake til Danmark. FOTO: Kristin Ellefsen

Kraftåpning med Hell