• Ole Jørgen Bardal lurer på om kommunen har råd til å la være å gi et tilbud til ungdom som har falt utenom. FOTO: Torgeir Eikeland

Uenig i nedleggelsen av Gateakademiet

Musikklærer Ole Jørgen Bardal slutter ved Samsen fordi Gateakademiet legges ned. Han mener tilbudet fortsatt trengs.