• Her taper Randi Øverland (ytterst til v.) slaget. Ved siden av henne sitter Nils Harald Rennestraum og Anne A. Bystadhagen. De som stemmer for flertallsforslaget er: Even T. Sagedalen (ytterst til h.), Fredrik Jensen (bak til h.), Helge Stapnes, Janne Karin Nesheim og Kai Steffen Østensen. FOTO: Kjartan Bjelland

Ap-utbryter Kai Steffen Østensen: - Det har vært en tøff prosess

Aps gruppe ble splittet i to, og fem av de ti representantene brøt med Randi Øverlands strategi.