• KOMMUNIKATOR: Erling Kittelsen er en samfunnsengasjert poet, som er opptatt av dialog - i egen diktning som mellom mennesker og kulturer. FOTO: Trygve Skramstad

Meddeleren Kittelsen

Erling Kittelsen ble forfatter for å overleve. Nå gjendikter han strofer skrevet i dødsøyeblikk.