Geirmund "knocket ut" Cecilie

Geirmund Hansen måtte ta til tårene etter å ha slått ut Cecilie Persson Bruserud.