• Veteranmonumentet er foreslått plassert tett opp mot Østre Strandgate midt i et blomsterbed. Festningen ses til venstre.  FOTO: Damsgaard, Vegard

Heller Odderøya enn Tresse

Byutviklingsstyret utsatte den betente saken om plassering av et veteranmonument i Tresse.