• Kari Onstad gjør en fremragende prestasjon i Sokrates' forsvarstale i Kilden, mener vår anmelder. FOTO: Jon Petter Thorsen

Flott 77-åring med eldgammel tekst

Sokrates' forsvarstale i Kilden er en viktig forestilling. Den er enkel, lett tilgjengelig og teater med et sterkt budskap.