16 millioner sa adjø til «Akutten»

Høye seertall for siste episode med sykehusserien.