• Kjærlighetskamp: - Emanuel var en dypt religiøs mann og mente Gud arbeidet med tre ting i det han kalte for Guds veldige verksted. De tre tingene var kjærlighetskamp, fødsel og dødskamp, forteller historiker og forfatter Tone Klev Furnes (t.v). Her bærer hun og Hildegunn Gullåsen, fra Emanuel Vigelands museum, bildet "Kamp om kvinnen" som er inspirert av kampen om kjærlighet. FOTO: Espen Sand

Skrev bok i Vigelands gravkammer

Kunsthistoriker og forfatter Tone Klev Furnes har brukt ti år på sin bok om Emanuel Vigeland. Inspirasjonen har hun hentet fra kunstnerens eget mausoleum.