- Rakk ikke å bli forelsket

Det ble slutt på for Ann Maygrets bondeliv hos Calle.