• FOTO: Amund Hestsveen

Gjerdesmettene på Hove

11 kilometer med gjerder er første synlige tegn på at det nærmer seg festival på Hove.