• Gutten i røyken: Den grønne røykebua er blitt det nye tilholdsstedet for Tom Inge Ausland fra Gjerstad. FOTO: Irene Svozilik

Har innlosjert seg i Quarts røykebu

Quarts offisielle røykebu har fått sin første fastboende.