• FOTO: Scanpix

R.E.M. tar ladegrep i studio

Etter alt å dømme kommer det ny plate fra R.E.M. mot slutten av året.