Svarer Quart på Hoves slipp?

Alle har ventet på band fra både Quart og Hove. Denne uka slipper Hove fem navn. Kan Quart svare?