Bandet Armod ved : «Onkel Per sitt kjøkkenbord». F.v. Hawk Christensen, Svenn-Erik Lauvland, Eyvind Kittelstad, Kjetil Åsvald Åsen, Per Harald Omland (Onkel Per sjøl) og Stian Øvland. Bandet Armod ved : «Onkel Per sitt kjøkkenbord». F.v. Hawk Christensen, Svenn-Erik Lauvland, Eyvind Kittelstad, Kjetil Åsvald Åsen, Per Harald Omland (Onkel Per sjøl) og Stian Øvland. Foto: Svein Olav Birkeland

Hyller Onkel Pers kjøkkenbord i Iveland