Søker Cultiva om 60 millioner til nytt museumsbygg

foto