Vest-Agder museet håper på at støtte lokalt vil gi fortgang i å realisere planene om et formidlingsbygg for kystkultur i Nodeviga på Odderøya. Vinnerutkastet «Navet» er tegnet av arkitektkontoret Helen & Hard. Vest-Agder museet håper på at støtte lokalt vil gi fortgang i å realisere planene om et formidlingsbygg for kystkultur i Nodeviga på Odderøya. Vinnerutkastet «Navet» er tegnet av arkitektkontoret Helen & Hard. Foto: Illustrasjon fra Helen & Hard

Søker Cultiva om 60 millioner til nytt museumsbygg