• Anne Holt FOTO: Forlaget

Krim som politisk anklage

Denne krimmen til Anne Holt har mer substans enn den forrige, men stoffet håndteres slapt mot slutten.