En radikalers omvendelse

Dahls innsats som forsker og publisist i kulturfeltet er betydelig, men kapitlet om hans omvendelse og Den katolske kirke gjør denne erindringsboken mest verdifull.