• I den irske filmen "Calvary" blir Fader James (Brendan Gleeson) truet på livet – ikke fordi han er ond, men fordi han er god. FOTO: TOUR DE FORCE

De store spørsmålene