• Ole Kristian Løyning

Tiltalande, gjennomarbeidd barnebok

Ei flott blanding av fakta og livleg fantasi for barn.