Stiftelsen Arkivet sier opp tre ansatte

Stiftelsen Arkivet sier opp tre ansatte i Krigsseilerprosjektet. Årsaken skal være manglende driftsmidler fra Stiftelsen Hestmanden.