• FOTO: Kjartan Bjelland

Krigsseiler hedres

Krigsseiler Søren Brandsnes (91) får Vest-Agder fylkeskommunes kulturminnevernpris.