Museumsflytting kan bli stanset

Bygningene på friluftsmuseet på Kongsgård kan være for skjøre til å tåle en flytting til Odderøya.