Snart Chers offisielle sønn

Chaz Bono ble født som Sonny og Chers datter Chastity for 41 år siden – men vil i mai be en dommer om offisielt å få rettslig status som mann.