• BEKLAGER: Kirsten Bonnén Rask ved Sørnorsk filmsenter synes det er beklagelig at Kortfilmfestivalen ikke lar det regionale filmsenteret få vise mer av hva det jobbes med på Sørlandet. FOTO: tore-andré baardsen

- I fjor fikk vi vist bredden. Det er ikke mulig i år

Under Kortfilmfestivalen i fjor fikk Sørnorsk filmsenter 180 minutter på å presentere filmprosjekter fra landsdelen for resten av filmbransjen. I år må de nøye seg med en fjerdedel av tiden.