• PULS KLARE FOR KILDEN: Bandet består av: Bent Jahnsen, fra venstre, Per Ove Åteigen, Bixi Robertsen, Geir Sandaker, Elisabeth Fjermeros, Marit Aavitsland, Janne Skovly, Erlend Førde og Erik Coldal. (Ikke tilstede da bildet ble tatt, Kim Slotten og Vegard Åteigen) FOTO: Torstein Øen

Fyller Kilden i fire dager med Pink Floyd-show

De drømte bare om å fylle samfunnshuset i Vennesla. Nå fyller de Kilden. Fire dager på rad.