• F.v. Kjersti Løken Stavrum, Erling Valvik, Cecilie Nissen og Sissel Leirvik tok ikke av selv om Cultiva har økt porteføljen med 160 millioner kroner. FOTO: Kjartan Bjelland

Ingen kake for økt Cultiva-kapital

Cultivas portefølje har økt med 160 millioner kroner hittil i år. Bufferkapitalen er fortsatt for liten.