Daniels delingsmodell kan redde Quart

Quartfestivalen ønsker spleiselag med næringslivet for å hente de største artistene. «Bransjebilletter» legges også ut.