Ingen truer Nytt på nytt

NRK er igjen alene på tv-toppen.