• – Vi ønsker å skape et smykke med gode utstillingsrom som også danner et godt grep med naturen og byen, sa arkitekt Mariana Calvete fra Helen & Hard. FOTO: Kjartan Bjelland

Nytt museum på Odderøya tar form i det stille

I skyggen av de kraftige kampene rundt Kunstsilo tar et nytt museum på Odderøya form i fred og fordragelighet. Men også der gjenstår den største bøygen: å skaffe penger til bygget.